Profetia.se – artiklar

Artiklar publicerade på Profetia.se. Sidan är i sin linda och fler artiklar kommer att dyka upp med tiden.

 

Himlakropp och stjärnhimmelHur kommer universum utvecklas?
ur artikeln: "Teorin om ett expanderade universum motsäger lagen om att inget kan färdas snabbare än ljuset. Denna lag gäller dock vad som sker i rymden, men inte rymdens egna utsträckning."

Robot och människaHur vi arbetar i framtiden
ur artikeln: "När robotar för första gången infördes i industrin under 1950-talet sågs dem som ett komplement och arbetskraft förblev förknippat med människor. Denna bild av arbetsfördelning kan dock komma att förändras under 2000-talet. "

Blandning av AI och människa beskurenAI som existentiellt hot?
ur artikeln: "Att betrakta artificiell intelligens som ett hot kittlar utan tvekan fantasin. Men hur ligger det till med hotbildens förankring i verkligheten? Är hotet från artificiell intelligens bara en populärvetenskaplig genre som livnärs av ämnet fantasieggande ingredienser snarare än berättigat vetenskapsfält?"