När kommer 6G som ny mobilstandard?

När 5G hade premiär som ny standard trådlös teknologi i slutet av 2018 hade den avsevärt högre potentiell kapacitet gällande mängd datatrafik och hastighet. 5G är ännu i startskedet och har inte hunnit utbreda sig som standard i alla länder och inte på någon bred from till exempel för vanliga konsumenter. Först under 2020 tros 5G bli mobilstandard i Sverige i realiteten.

Fast samtidigt är första steget mot 6G är redan taget. Och om man får tro Matti Latvaaho, som leder projektet ”6G Flagship” där 300 forskare ingår i en intervju i Forskning & Framsteg 2019 kommer övergången till 6G bli än mer märkbar än den till 5G.

Mobilnäten ska efter övergången till 6G klara 1 terabit överföring per sekund. Som konkret exempel nämns 3D-kameror som från självkörande bilar ska kunna skanna av omgivningen. Efter införandet av 6G tros det också att tekniken flyttas utanför mobilnäten och att den kommer innefatta fler tjänster.  

Utveckling från 1G till 6G

1G 1981
2G 1991
3G 2001
4G 2009
5G 2018
6G 2030?

Ska man extrapolera årtalen kommer 6G ha premiär runt år 2030.Artikel av Oskar Strandberg | publicerad 2021.01.23

Textkällor

  • Forskning & Framsteg 2019 nr 10 ”Mot nästa generations mobiltelefoni” av Marie Alpman