När kommer elvägarna?

I framtiden kan vägarna se annorlunda ut. Elvägar är på väg att införas i flera länder och Sverige är ett av dem. Det är förmodligen ett par in på 2020-talet kvar tills det har skett en storskalig implementering, men redan har olika tekniker för ändamålet testats på kortare vägsträckor i Sverige där en två kilometers vägsträcka utan för Sandviken blev världens första elväg. Denna var dock provisorisk och målsättningen för Trafikverket är att den första permanenta elvägen ska vara färdig 2023.

Iden är inte att hela Sveriges vägnät ska omskapas utan det är de vägar med tung trafik där minskningen av utsläpp kan bli mest märkbar.

Elvägar handlar om att ge elbilar energi direkt på vägen, vilka därmed slipper den manuella batteriladdningen. Frågan är dock om detta verkligen är framtidens lösning. Om batterierna so sitter i bilarna utvecklas och kan användas för längre körningar kommer ett vägnät med elvägar knappast få en större funktion på längre sikt.

Det finns två huvudsakliga tekniker för att överföra el till bilarna om det ska ske direkt på vägen. Det ena är el direkt från vägbanan som ligger i skenor eller på något sätt är nedgrävd. Det andra är genom ledningar i luften ovanför vägen som överförs till bilen som är utrustad med en mottagare. Sammanfattningsvis gäller att ju diskretare synligt på vägen desto mindre överföringskapacitet.

Elvägar i Sverige är en del av klimatmålet att minsta utsläppen från transporter med 70 procent från 2010 till 2030.


Artikel av Oskar Strandberg | publicerad 2021.02.13

Textkällor

  • Ny teknik 2020 nr 11 ”Är elvägar lösningen på en ”monumental utmaning”? av Johan Kristensson