Framtidens energi

Det ökade behovet av energi är en av vår civilisations svåraste problem. En rad nya alternativa källor till energi har glädjande nog uppstått, men dessvärre är de hittillsvarande alternativen såsom energi från vind- och solkraft troligtvis inte en lösning i full skala. Även om den potentiella mängden energi från vind och sol är enorma är möjligheterna att ta tillvara på dem begränsade – dessutom är dem kostsamma. Även om viljan fanns för att bereda plats för vindkraftverk på haven och solcellsanläggningar på land skulle det röra sig om otroliga kostnader för komma upp i antal som skulle kunna klara av en stor del av jordens energikonsumtion.

Vi behöver därför i framtiden förmodligen göra utvinningen ur dessa mer effektiva samt upptäcka nya energikällor.

Solenergi

Potentialen för att använda solenergi är ofantlig: den totala solenergi som når jorden täcker flerfaldigt hela den moderna mänsklighetens energibehov. Problemet är att det är svårt att lagra solenergi, metoderna som hittills finns är dyra. Därför är detta en energikälla som i hög grad är bunden till årstid och väder.

Metoder för att använda sig av solenergi är solceller, vilka kan placeras på stora fält eller på hustak. Det mest storskaliga projektet i världen har skett i Dubai. I det som kallas Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park finns solceller utplacerade på en yta motsvarande 14 000 fotbollsplaner. Kostnaden kommer passera 100 miljarder kronor, men när projektet nått sin slutfas kommer det att enligt planerna täcka en fjärdedel av Dubais elkonsumtion.

Även solceller på gator har prövats. I framtiden kommer vi kanske gå på trottoarer och köra eller cykla på vägar som är belagda med solpaneler. Detta har bland annat testats i den franska byn Tourouvre där en vägsträcka anlades 2017. Det rör sig om paneler mindre än en centimeter i tjocklek som limmas fast på underlaget. Uppenbarligen finns det gott om möjligheter att belägga vägar med solceller, vad som talar mot att detta kommer bli en vanlig syn i framtiden är dock kostnaden. Det är klart dyrare med solceller på vägar än att placera sådana på tak.

Energiskogsodling

I framtiden kan energiskogar bli en allt vanligare syn. Skogens träd i form av vedbiomassa kan bli ett alternativt drivmedel till bensin och diesel och det är något regeringen i det skogstäta Sverige haft uppe på dagordningen.

En skörd från en hektar energiskog beräknas kunna täcka ett års uppvärmning av en villa. Nya avverkningsmaskiner som tillåter tätare plantering kan öka avkastningen.

Att använda skogen som utvinning av energi medför också uppenbara problem. Det kräver stora områden och därtill avverkning som påverkar naturlivet. Energiskog har funnits sedan 1970-talet i Sverige, fast hittills i relativt liten skala.

Artikel av Oskar Strandberg | publicerad 2023.02.01

Textkällor

  • Forskning & framsteg nr 1 2017, ”Landsvägar täcks med solceller” av Marie Alpman
  • Forskning & framsteg nr 1 2019, ”Solen går upp i Dubai” av Marie Alpman
  • Forskning & framsteg nr 3 2018, ”Här växer framtidens drivmedel” av Lars Christersson